سبزه در پاشنه بلند یک کانال تلگرامی گیف سسکی bbc می خواهد

05:34
690

همانطور که او مکیدن او را انجام داد ، او را با خروس بزرگ سیاه خود کانال تلگرامی گیف سسکی نابود می کند.