من یک هدیه ویژه دارم که می خواهم به گیفسکسی تلگرام شما هدیه کنم

04:45
852

حتی ممکن است در هنگام صرف شام ، زیر پای جدول بازی کنم. آیا می توانید تصور کنید که اگر خروس شما در حالی که در این قفس است ، سخت تر می شود؟ کمی ناراحت کننده خواهد شد ، یعنی گیفسکسی تلگرام برای سور