استیسی آن را حفظ می کند 1988 - گیف های سوپر استیسی اوون ، مرجان برتون

00:57
1884

کلاسیک نادر Strand با بازی استیسی اوون گیف های سوپر ، مرجان برتون ، و چند کودک ساده و معصوم سمج دیگر که در حال رقصیدن و لرزیدن هستند. صحنه رقص نهایی واقعاً باورنکردنی است.